Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lower" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lägre" till svenska språket

EnglishSwedish

Lower

[Lägre]
/loʊər/

noun

1. The lower of two berths

  synonym:
 • lower berth
 • ,
 • lower

1. Den nedre av två kojer

  synonym:
 • nedre kojplats
 • ,
 • lägre

verb

1. Move something or somebody to a lower position

 • "Take down the vase from the shelf"
  synonym:
 • lower
 • ,
 • take down
 • ,
 • let down
 • ,
 • get down
 • ,
 • bring down

1. Flytta något eller någon till en lägre position

 • "Ta ner vasen från hyllan"
  synonym:
 • lägre
 • ,
 • ta ner
 • ,
 • svika
 • ,
 • gå ner
 • ,
 • föra ner

2. Set lower

 • "Lower a rating"
 • "Lower expectations"
  synonym:
 • lower
 • ,
 • lour

2. Ställ lägre

 • "Sänk betyget"
 • "Lägre förväntningar"
  synonym:
 • lägre
 • ,
 • lour

3. Make lower or quieter

 • "Turn down the volume of a radio"
  synonym:
 • turn down
 • ,
 • lower
 • ,
 • lour

3. Gör lägre eller tystare

 • "Sänk volymen på en radio"
  synonym:
 • vända ner
 • ,
 • lägre
 • ,
 • lour

4. Cause to drop or sink

 • "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
  synonym:
 • lower
 • ,
 • depress

4. Orsaka att släppa eller sjunka

 • "Bristen på regn hade sänkt vattennivån i reservoaren"
  synonym:
 • lägre
 • ,
 • trycka ned

5. Look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval

  synonym:
 • frown
 • ,
 • glower
 • ,
 • lour
 • ,
 • lower

5. Se arg eller surmulen ut, rynka pannan, som för att signalera ogillande

  synonym:
 • rynka pannan
 • ,
 • glöd
 • ,
 • lour
 • ,
 • lägre

Examples of using

If you want to go on with the conversation, you'd better speak a bit lower.
Om du vill fortsätta med konversationen är det bättre att du pratar lite lägre.
Please lower the window.
Snälla, sänk fönstret.
Can't you lower your voice?
Kan du inte sänka rösten?