Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lord" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "herre" till svenska språket

EnglishSwedish

Lord

[Herre]
/lɔrd/

noun

1. Terms referring to the judeo-christian god

  synonym:
 • Godhead
 • ,
 • Lord
 • ,
 • Creator
 • ,
 • Maker
 • ,
 • Divine
 • ,
 • God Almighty
 • ,
 • Almighty
 • ,
 • Jehovah

1. Termer som hänvisar till den judisk-kristna guden

  synonym:
 • Gudom
 • ,
 • Herre
 • ,
 • Skapare
 • ,
 • Tillverkare
 • ,
 • Gudomlig
 • ,
 • Gud den Allsmäktige
 • ,
 • Allsmäktig
 • ,
 • Jehova

2. A person who has general authority over others

  synonym:
 • overlord
 • ,
 • master
 • ,
 • lord

2. En person som har allmän auktoritet över andra

  synonym:
 • överherre
 • ,
 • mästare
 • ,
 • herre

3. A titled peer of the realm

  synonym:
 • Lord
 • ,
 • noble
 • ,
 • nobleman

3. En titulerad peer of the rike

  synonym:
 • Herre
 • ,
 • ädel
 • ,
 • adelsman

verb

1. Make a lord of someone

  synonym:
 • lord

1. Gör en herre över någon

  synonym:
 • herre

Examples of using

The demon lord finally lost conciousness and fell to the floor with a thud.
Demonherren förlorade till slut medvetandet och föll till golvet med en duns.