Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "loom" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vävstol" till svenska språket

EnglishSwedish

Loom

[Vävstol]
/lum/

noun

1. A textile machine for weaving yarn into a textile

  synonym:
 • loom

1. En textilmaskin för vävning av garn till en textil

  synonym:
 • vävstol

verb

1. Come into view indistinctly, often threateningly

 • "Another air plane loomed into the sky"
  synonym:
 • loom

1. Kom till synen otydligt, ofta hotfullt

 • "Ett annat luftplan skymtade mot himlen"
  synonym:
 • vävstol

2. Appear very large or occupy a commanding position

 • "The huge sculpture predominates over the fountain"
 • "Large shadows loomed on the canyon wall"
  synonym:
 • loom
 • ,
 • tower
 • ,
 • predominate
 • ,
 • hulk

2. Verkar mycket stor eller upptar en befälsposition

 • "Den enorma skulpturen dominerar över fontänen"
 • "Stora skuggor skymtade på kanjonväggen"
  synonym:
 • vävstol
 • ,
 • torn
 • ,
 • dominera
 • ,
 • hulk

3. Hang over, as of something threatening, dark, or menacing

 • "The terrible vision brooded over her all day long"
  synonym:
 • brood
 • ,
 • hover
 • ,
 • loom
 • ,
 • bulk large

3. Häng över, som av något hotfullt, mörkt eller hotfullt

 • "Den fruktansvärda synen ruvade över henne hela dagen lång"
  synonym:
 • ruva
 • ,
 • sväva
 • ,
 • vävstol
 • ,
 • bulk stor

4. Weave on a loom

 • "Materials loomed in egypt"
  synonym:
 • loom

4. Väv på en vävstol

 • "Material skymtade i egypten"
  synonym:
 • vävstol