Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lonesome" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ensom" till svenska språket

EnglishSwedish

Lonesome

[Ensam]
/loʊnsəm/

adjective

1. Being the only one

 • Single and isolated from others
 • "The lone doctor in the entire county"
 • "A lonesome pine"
 • "An only child"
 • "The sole heir"
 • "The sole example"
 • "A solitary instance of cowardice"
 • "A solitary speck in the sky"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • lonesome(a)
 • ,
 • only(a)
 • ,
 • sole(a)
 • ,
 • solitary(a)

1. Att vara den enda

 • Singel och isolerad från andra
 • "Den ensamma läkaren i hela länet"
 • "En ensam tall"
 • "Ett enda barn"
 • "Den enda arvtagaren"
 • "Det enda exemplet"
 • "Ett ensamt exempel på feghet"
 • "En ensam fläck i himlen"
  synonym:
 • lone(a)
 • ,
 • ensam(a)
 • ,
 • endast(a)
 • ,
 • sula(a)

2. Marked by dejection from being alone

 • "Felt sad and lonely"
 • "The loneliest night of the week"
 • "Lonesome when her husband is away"
 • "Spent a lonesome hour in the bar"
  synonym:
 • lonely
 • ,
 • lonesome

2. Präglas av nedstämdhet från att vara ensam

 • "Kändes ledsen och ensam"
 • "Veckans ensammaste kväll"
 • "Ensam när hennes man är borta"
 • "Tillbringade en ensam timme i baren"
  synonym:
 • ensam

Examples of using

You feel lonesome, don't you?
Du känner dig ensam, eller hur?