Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "locust" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "gräshoppa" till svenska språket

EnglishSwedish

Locust

[Locust]
/loʊkəst/

noun

1. Migratory grasshoppers of warm regions having short antennae

  synonym:
 • locust

1. Migrerande gräshoppor i varma regioner med korta antenner

  synonym:
 • gräshoppa

2. Hardwood from any of various locust trees

  synonym:
 • locust

2. Lövträ från något av olika gräshoppsträd

  synonym:
 • gräshoppa

3. Any of various hardwood trees of the family leguminosae

  synonym:
 • locust tree
 • ,
 • locust

3. Något av olika lövträd i familjen leguminosae

  synonym:
 • gräshoppsträd
 • ,
 • gräshoppa

Examples of using

That's not a grasshopper. It's a locust!
Det där är ingen gräshoppa. Det är en gräshoppa!