Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "loathsome" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avskyvärd" till svenska språket

EnglishSwedish

Loathsome

[Avskyvärd]
/loʊðsəm/

adjective

1. Causing or able to cause nausea

 • "A nauseating smell"
 • "Nauseous offal"
 • "A sickening stench"
  synonym:
 • nauseating
 • ,
 • nauseous
 • ,
 • noisome
 • ,
 • queasy
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • offensive
 • ,
 • sickening
 • ,
 • vile

1. Orsakar eller kan orsaka illamående

 • "En illamående lukt"
 • "Illamående slaktbiprodukter"
 • "En sjuklig stank"
  synonym:
 • kväljande
 • ,
 • illamående
 • ,
 • bullrig
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • offensiv
 • ,
 • sjukliggörande
 • ,
 • vidrig

2. Highly offensive

 • Arousing aversion or disgust
 • "A disgusting smell"
 • "Distasteful language"
 • "A loathsome disease"
 • "The idea of eating meat is repellent to me"
 • "Revolting food"
 • "A wicked stench"
  synonym:
 • disgusting
 • ,
 • disgustful
 • ,
 • distasteful
 • ,
 • foul
 • ,
 • loathly
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant
 • ,
 • repelling
 • ,
 • revolting
 • ,
 • skanky
 • ,
 • wicked
 • ,
 • yucky

2. Mycket offensiv

 • Väcker motvilja eller avsky
 • "En äcklig lukt"
 • "Osmakligt språk"
 • "En avskyvärd sjukdom"
 • "Tanken på att äta kött är avvisande för mig"
 • "Revolterande mat"
 • "En elak stank"
  synonym:
 • äckligt
 • ,
 • osmaklig
 • ,
 • ful
 • ,
 • avskyvärt
 • ,
 • avskyvärd
 • ,
 • avstötande medel
 • ,
 • avstötande
 • ,
 • upprörande
 • ,
 • skanky
 • ,
 • elak
 • ,
 • yucky