Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "livelihood" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "livelihood" till svenska språket

EnglishSwedish

Livelihood

[Försörjning]
/laɪvlihʊd/

noun

1. The financial means whereby one lives

 • "Each child was expected to pay for their keep"
 • "He applied to the state for support"
 • "He could no longer earn his own livelihood"
  synonym:
 • support
 • ,
 • keep
 • ,
 • livelihood
 • ,
 • living
 • ,
 • bread and butter
 • ,
 • sustenance

1. De ekonomiska medel varigenom man lever

 • "Varje barn förväntades betala för sitt underhåll"
 • "Han ansökte hos staten om stöd"
 • "Han kunde inte längre försörja sig själv"
  synonym:
 • stöd
 • ,
 • behålla
 • ,
 • försörjning
 • ,
 • levande
 • ,
 • bröd och smör
 • ,
 • näring