Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "linguistic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "språklig" till svenska språket

EnglishSwedish

Linguistic

[Språklig]
/lɪŋgwɪstɪk/

adjective

1. Consisting of or related to language

 • "Linguistic behavior"
 • "A linguistic atlas"
 • "Lingual diversity"
  synonym:
 • linguistic
 • ,
 • lingual

1. Bestående av eller relaterat till språk

 • "Språkligt beteende"
 • "En språklig atlas"
 • "Språklig mångfald"
  synonym:
 • språklig
 • ,
 • lingual

2. Of or relating to the scientific study of language

 • "Linguistic theory"
  synonym:
 • linguistic

2. Av eller som rör det vetenskapliga studiet av språk

 • "Språklig teori"
  synonym:
 • språklig

Examples of using

The prejudices against Québec exist due to its linguistic intransigence.
Fördomarna mot Québec finns på grund av dess språkliga oförsonlighet.
My life had no linguistic meaning... until the day I met Saeb.
Mitt liv hade ingen språklig mening... tills den dagen jag träffade Saeb.
Using Esperanto with him, I feel that we are both at the same level, at least from a linguistic point of view.
Genom att använda esperanto med honom känner jag att vi båda är på samma nivå, åtminstone ur språklig synvinkel.