Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lined" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "linjerad" till svenska språket

EnglishSwedish

Lined

[Fodrad]
/laɪnd/

adjective

1. Bordered by a line of things

 • "Tree lined streets"
  synonym:
 • lined

1. Kantas av en rad saker

 • "Trädkantade gator"
  synonym:
 • fodrad

2. (used especially of skin) marked by lines or seams

 • "Their lined faces were immeasurably sad"
 • "A seamed face"
  synonym:
 • lined
 • ,
 • seamed

2. (används speciellt av hud) markerade med linjer eller sömmar

 • "Deras fodrade ansikten var omåttligt ledsna"
 • "Ett sömmat ansikte"
  synonym:
 • fodrad
 • ,
 • syltade

3. Having a lining or a liner

 • Often used in combination
 • "A lined skirt"
 • "A silk-lined jacket"
  synonym:
 • lined

3. Att ha ett foder eller ett foder

 • Används ofta i kombination
 • "En fodrad kjol"
 • "En sidenfodrad jacka"
  synonym:
 • fodrad

Examples of using

The coat is lined with fur.
Pälsen är fodrad med päls.
Houses were lined up alongside the highway.
Hus stod uppställda längs motorvägen.
Houses were lined up alongside the highway.
Hus stod uppställda längs motorvägen.