Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "limited" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "begränsad" till svenska språket

EnglishSwedish

Limited

[Begränsad]
/lɪmətəd/

noun

1. Public transport consisting of a fast train or bus that makes only a few scheduled stops

 • "He caught the express to new york"
  synonym:
 • express
 • ,
 • limited

1. Kollektivtrafik bestående av snabbtåg eller buss som endast gör ett fåtal schemalagda stopp

 • "Han fångade expressen till new york"
  synonym:
 • uttrycka
 • ,
 • begränsad

adjective

1. Small in range or scope

 • "Limited war"
 • "A limited success"
 • "A limited circle of friends"
  synonym:
 • limited

1. Liten i räckvidd eller omfattning

 • "Begränsat krig"
 • "En begränsad framgång"
 • "En begränsad vänkrets"
  synonym:
 • begränsad

2. Subject to limits or subjected to limits

  synonym:
 • circumscribed
 • ,
 • limited

2. Med förbehåll för gränser eller med förbehåll för gränser

  synonym:
 • omskriven
 • ,
 • begränsad

3. Including only a part

  synonym:
 • limited

3. Inklusive endast en del

  synonym:
 • begränsad

4. Mediocre

  synonym:
 • limited
 • ,
 • modified

4. Medelmåttig

  synonym:
 • begränsad
 • ,
 • modifierad

5. Not excessive

  synonym:
 • limited

5. Inte överdrivet

  synonym:
 • begränsad

6. Having a specific function or scope

 • "A special (or specific) role in the mission"
  synonym:
 • limited
 • ,
 • special

6. Att ha en specifik funktion eller omfattning

 • "En speciell (eller specifik) roll i uppdraget"
  synonym:
 • begränsad
 • ,
 • särskild

7. Not unlimited

 • "A limited list of choices"
  synonym:
 • limited

7. Inte obegränsat

 • "En begränsad lista över valmöjligheter"
  synonym:
 • begränsad

Examples of using

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited.
Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad.
Your time is limited.
Din tid är begränsad.
Certainly, my knowledge of French is limited.
Visst är mina kunskaper i franska begränsade.