Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "limbo" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "limbo" till svenska språket

EnglishSwedish

Limbo

[Limbo]
/lɪmboʊ/

noun

1. The state of being disregarded or forgotten

  synonym:
 • oblivion
 • ,
 • limbo

1. Tillståndet att bli ignorerad eller bortglömd

  synonym:
 • glömska
 • ,
 • limbo

2. An imaginary place for lost or neglected things

  synonym:
 • limbo

2. En imaginär plats för förlorade eller försummade saker

  synonym:
 • limbo

3. (theology) in roman catholicism, the place of unbaptized but innocent or righteous souls (such as infants and virtuous individuals)

  synonym:
 • limbo

3. (teologi) i romersk katolicism, platsen för odöpta men oskyldiga eller rättfärdiga själar (som spädbarn och dygdiga individer)

  synonym:
 • limbo