Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "limber" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "limber" till svenska språket

EnglishSwedish

Limber

[Limber]
/lɪmbər/

noun

1. A two-wheeled horse-drawn vehicle used to pull a field gun or caisson

  synonym:
 • limber

1. Ett tvåhjuligt hästdraget fordon som används för att dra en fältpistol eller caisson

  synonym:
 • limber

verb

1. Attach the limber

 • "Limber a cannon"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • limber up

1. Fäst limbern

 • "Limra en kanon"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • limber upp

2. Cause to become limber

 • "The violist limbered her wrists before the concert"
  synonym:
 • limber

2. Orsak att bli limber

 • "Violisten haltade handlederna innan konserten"
  synonym:
 • limber

adjective

1. (used of e.g. personality traits) readily adaptable

 • "A supple mind"
 • "A limber imagination"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • supple

1. (används av t. ex. personlighetsdrag) lätt anpassningsbar

 • "Ett smidigt sinne"
 • "En lem fantasi"
  synonym:
 • limber
 • ,
 • smidig

2. (used of artifacts) easily bent

  synonym:
 • limber

2. (används av artefakter) lätt böjd

  synonym:
 • limber

3. (used of persons' bodies) capable of moving or bending freely

  synonym:
 • limber
 • ,
 • supple

3. (används av personers kroppar) som kan röra sig eller böjas fritt

  synonym:
 • limber
 • ,
 • smidig