Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "likely" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sannolikt" till svenska språket

EnglishSwedish

Likely

[Troligtvis]
/laɪkli/

adjective

1. Has a good chance of being the case or of coming about

 • "These services are likely to be available to us all before long"
 • "She is likely to forget"
 • "A likely place for a restaurant"
 • "The broken limb is likely to fall"
 • "Rain is likely"
 • "A likely topic for investigation"
 • "Likely candidates for the job"
  synonym:
 • likely

1. Har goda chanser att vara fallet eller att komma till stånd

 • "Dessa tjänster kommer sannolikt att vara tillgängliga för oss alla inom kort"
 • "Hon kommer sannolikt att glömma"
 • "En trolig plats för en restaurang"
 • "Den brutna lemmen kommer sannolikt att falla"
 • "Regn är troligt"
 • "Ett troligt ämne för utredning"
 • "Sannolika kandidater till jobbet"
  synonym:
 • sannolikt

2. Likely but not certain to be or become true or real

 • "A likely result"
 • "He foresaw a probable loss"
  synonym:
 • probable
 • ,
 • likely

2. Sannolikt men inte säkert att vara eller bli sant eller verkligt

 • "Ett troligt resultat"
 • "Han förutsåg en trolig förlust"
  synonym:
 • trolig
 • ,
 • sannolikt

3. Expected to become or be

 • In prospect
 • "Potential clients"
  synonym:
 • likely
 • ,
 • potential

3. Förväntas bli eller vara

 • I utsikt
 • "Potentiella kunder"
  synonym:
 • sannolikt
 • ,
 • potential

4. Within the realm of credibility

 • "Not a very likely excuse"
  synonym:
 • likely

4. Inom trovärdighetens område

 • "Inte en särskilt trolig ursäkt"
  synonym:
 • sannolikt

adverb

1. With considerable certainty

 • Without much doubt
 • "He is probably out of the country"
 • "In all likelihood we are headed for war"
  synonym:
 • probably
 • ,
 • likely
 • ,
 • in all likelihood
 • ,
 • in all probability
 • ,
 • belike

1. Med avsevärd säkerhet

 • Utan större tvivel
 • "Han är nog ute ur landet"
 • "Med all sannolikhet är vi på väg mot krig"
  synonym:
 • förmodligen
 • ,
 • sannolikt
 • ,
 • med all sannolikhet
 • ,
 • tro

Examples of using

Who's more likely to remember the circumstances of when this photo was taken?
Vem är mer benägen att komma ihåg omständigheterna när det här fotot togs?
The soul of such a man is likely as tender as silk.
En sådan mans själ är sannolikt lika öm som silke.
Tom is likely to pass today's exam.
Tom kommer sannolikt att klara dagens prov.