Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lifelong" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "livslångt" till svenska språket

EnglishSwedish

Lifelong

[Livslångt]
/laɪflɔŋ/

adjective

1. Continuing through life

 • "A lifelong friend"
 • "From lifelong habit"
 • "His lifelong study of greek art"
  synonym:
 • lifelong
 • ,
 • womb-to-tomb

1. Fortsätter genom livet

 • "En livslång vän"
 • "Från livslång vana"
 • "Hans livslånga studie av grekisk konst"
  synonym:
 • livslångt
 • ,
 • livmoder till grav