Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "liberate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "befria" till svenska språket

EnglishSwedish

Liberate

[Befria]
/lɪbəret/

verb

1. Give equal rights to

 • Of women and minorities
  synonym:
 • emancipate
 • ,
 • liberate

1. Ge lika rättigheter till

 • Av kvinnor och minoriteter
  synonym:
 • frigöra
 • ,
 • befria

2. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

2. Ge frihet att

 • Fri från instängdhet
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • befria
 • ,
 • släpp
 • ,
 • lossa
 • ,
 • lös

3. Grant freedom to

 • "The students liberated their slaves upon graduating from the university"
  synonym:
 • liberate
 • ,
 • set free

3. Ge frihet att

 • "Studenterna befriade sina slavar när de tog examen från universitetet"
  synonym:
 • befria
 • ,
 • frisläppt

4. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

4. Utsläpp (gas eller energi) till följd av en kemisk reaktion eller fysikalisk nedbrytning

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • gratis
 • ,
 • befria

Examples of using

Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Egentligen ville jag bli en flicka i ett torn som bevakades av sju drakar, och sedan skulle en prins på en vit häst hugga av drakarnas huvuden och befria mig.