Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lessen" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "minska" till svenska språket

EnglishSwedish

Lessen

[Minska]
/lɛsən/

verb

1. Decrease in size, extent, or range

 • "The amount of homework decreased towards the end of the semester"
 • "The cabin pressure fell dramatically"
 • "Her weight fell to under a hundred pounds"
 • "His voice fell to a whisper"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • diminish
 • ,
 • lessen
 • ,
 • fall

1. Minskning i storlek, omfattning eller intervall

 • "Mängden läxor minskade mot slutet av terminen"
 • "Kabintrycket sjönk dramatiskt"
 • "Hennes vikt sjönk till under hundra pund"
 • "Hans röst föll till viskning"
  synonym:
 • minska
 • ,
 • falla

2. Make smaller

 • "He decreased his staff"
  synonym:
 • decrease
 • ,
 • lessen
 • ,
 • minify

2. Göra mindre

 • "Han minskade sin personal"
  synonym:
 • minska
 • ,
 • minifiera

3. Wear off or die down

 • "The pain subsided"
  synonym:
 • subside
 • ,
 • lessen

3. Slita av eller dö ner

 • "Smärtan avtog"
  synonym:
 • avta
 • ,
 • minska