Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "leeway" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "leeway" till svenska språket

EnglishSwedish

Leeway

[Spelrum]
/liwe/

noun

1. (of a ship or plane) sideways drift

  synonym:
 • leeway

1. (av ett fartyg eller plan) avdrift i sidled

  synonym:
 • spelrum

2. A permissible difference

 • Allowing some freedom to move within limits
  synonym:
 • allowance
 • ,
 • leeway
 • ,
 • margin
 • ,
 • tolerance

2. En tillåten skillnad

 • Tillåter viss frihet att röra sig inom gränserna
  synonym:
 • bidrag
 • ,
 • spelrum
 • ,
 • marginal
 • ,
 • tolerans