Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lecturer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "föreläsare" till svenska språket

EnglishSwedish

Lecturer

[Föreläsare]
/lɛkʧərər/

noun

1. A public lecturer at certain universities

  synonym:
 • lector
 • ,
 • lecturer
 • ,
 • reader

1. En offentlig föreläsare vid vissa universitet

  synonym:
 • lektor
 • ,
 • föreläsare
 • ,
 • läsare

2. Someone who lectures professionally

  synonym:
 • lecturer

2. Någon som föreläser professionellt

  synonym:
 • föreläsare

Examples of using

A good knowledge of numerical analysis, stochastic calculus and programming in C++ is important for a job in banking my lecturer said.
En god kunskap om numerisk analys, stokastisk kalkyl och programmering i C++ är viktig för ett jobb inom bankväsendet, sa min föreläsare.
The lecturer spoke on pollution problems.
Föreläsaren talade om föroreningsproblem.