Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lecture" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "föreläsning" till svenska språket

EnglishSwedish

Lecture

[Föreläsning]
/lɛkʧər/

noun

1. A speech that is open to the public

 • "He attended a lecture on telecommunications"
  synonym:
 • lecture
 • ,
 • public lecture
 • ,
 • talk

1. Ett tal som är öppet för allmänheten

 • "Han deltog i en föreläsning om telekommunikation"
  synonym:
 • föreläsning
 • ,
 • offentlig föreläsning
 • ,
 • prata

2. A lengthy rebuke

 • "A good lecture was my father's idea of discipline"
 • "The teacher gave him a talking to"
  synonym:
 • lecture
 • ,
 • speech
 • ,
 • talking to

2. En lång tillrättavisning

 • "En bra föreläsning var min fars idé om disciplin"
 • "Läraren pratade med honom"
  synonym:
 • föreläsning
 • ,
 • tal
 • ,
 • pratar med

3. Teaching by giving a discourse on some subject (typically to a class)

  synonym:
 • lecture
 • ,
 • lecturing

3. Undervisning genom att ge en diskurs om något ämne (vanligtvis till en klass)

  synonym:
 • föreläsning
 • ,
 • föreläser

verb

1. Deliver a lecture or talk

 • "She will talk at rutgers next week"
 • "Did you ever lecture at harvard?"
  synonym:
 • lecture
 • ,
 • talk

1. Hålla en föreläsning eller ett föredrag

 • "Hon kommer att prata på rutgers nästa vecka"
 • "Har du någonsin föreläst på harvard?"
  synonym:
 • föreläsning
 • ,
 • prata

2. Censure severely or angrily

 • "The mother scolded the child for entering a stranger's car"
 • "The deputy ragged the prime minister"
 • "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
  synonym:
 • call on the carpet
 • ,
 • take to task
 • ,
 • rebuke
 • ,
 • rag
 • ,
 • trounce
 • ,
 • reproof
 • ,
 • lecture
 • ,
 • reprimand
 • ,
 • jaw
 • ,
 • dress down
 • ,
 • call down
 • ,
 • scold
 • ,
 • chide
 • ,
 • berate
 • ,
 • bawl out
 • ,
 • remonstrate
 • ,
 • chew out
 • ,
 • chew up
 • ,
 • have words
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

2. Kritisera allvarligt eller argt

 • "Mamman skällde ut barnet för att ha gått in i en främlings bil"
 • "Suppleanten trasade premiärministern"
 • "Kunden klädde ner servitören för att ha med sig kall soppa"
  synonym:
 • ring på mattan
 • ,
 • ta till uppgift
 • ,
 • tillrättavisa
 • ,
 • trasa
 • ,
 • tappa
 • ,
 • tillrättavisning
 • ,
 • föreläsning
 • ,
 • käke
 • ,
 • klä ner dig
 • ,
 • ring ner
 • ,
 • skälla
 • ,
 • chide
 • ,
 • gnälla
 • ,
 • skråla ut
 • ,
 • protestera
 • ,
 • tugga ut
 • ,
 • tugga upp
 • ,
 • har ord
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

Examples of using

This is the final lecture of the series.
Detta är seriens sista föreläsning.
The subject of the lecture is already determined.
Ämnet för föreläsningen är redan bestämt.
Don't lecture me.
Föreläsa mig inte.