Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "league" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "liga" till svenska språket

EnglishSwedish

League

[Liga]
/lig/

noun

1. An association of sports teams that organizes matches for its members

  synonym:
 • league
 • ,
 • conference

1. En sammanslutning av idrottslag som anordnar matcher för sina medlemmar

  synonym:
 • liga
 • ,
 • konferens

2. An association of states or organizations or individuals for common action

  synonym:
 • league

2. En sammanslutning av stater eller organisationer eller individer för gemensamma åtgärder

  synonym:
 • liga

3. An obsolete unit of distance of variable length (usually 3 miles)

  synonym:
 • league

3. En föråldrad enhet för avstånd av variabel längd (vanligtvis 3 miles)

  synonym:
 • liga

verb

1. Unite to form a league

  synonym:
 • league

1. Förena er för att bilda en liga

  synonym:
 • liga

Examples of using

It's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
Det är fortfarande minor league men inom en inte så avlägsen framtid kommer de till en plats nära dig.
It's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
Det är fortfarande minor league men inom en inte så avlägsen framtid kommer de till en plats nära dig.