Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lavatory" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lavatorium" till svenska språket

EnglishSwedish

Lavatory

[Toalett]
/lævətɔri/

noun

1. A room or building equipped with one or more toilets

  synonym:
 • toilet
 • ,
 • lavatory
 • ,
 • lav
 • ,
 • can
 • ,
 • john
 • ,
 • privy
 • ,
 • bathroom

1. Ett rum eller en byggnad utrustad med en eller flera toaletter

  synonym:
 • toalett
 • ,
 • lav
 • ,
 • kan
 • ,
 • john
 • ,
 • privat
 • ,
 • badrum

2. A bathroom sink that is permanently installed and connected to a water supply and drainpipe

 • Where you can wash your hands and face
 • "He ran some water in the basin and splashed it on his face"
  synonym:
 • washbasin
 • ,
 • basin
 • ,
 • washbowl
 • ,
 • washstand
 • ,
 • lavatory

2. En handfat i badrummet som är permanent installerad och ansluten till en vattenförsörjning och avloppsrör

 • Där du kan tvätta händerna och ansiktet
 • "Han körde lite vatten i bassängen och stänkte det i ansiktet"
  synonym:
 • tvättställ
 • ,
 • bassäng
 • ,
 • tvättskål
 • ,
 • toalett

3. A toilet that is cleaned of waste by the flow of water through it

  synonym:
 • flush toilet
 • ,
 • lavatory

3. En toalett som renas från avfall genom vattenflödet genom den

  synonym:
 • spoltoalett
 • ,
 • toalett