Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lather" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lödder" till svenska språket

EnglishSwedish

Lather

[Lödder]
/læðər/

noun

1. The froth produced by soaps or detergents

  synonym:
 • soapsuds
 • ,
 • suds
 • ,
 • lather

1. Skummet som produceras av tvål eller rengöringsmedel

  synonym:
 • tvålsuddar
 • ,
 • lödder

2. Agitation resulting from active worry

 • "Don't get in a stew"
 • "He's in a sweat about exams"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • stew
 • ,
 • sweat
 • ,
 • lather
 • ,
 • swither

2. Agitation till följd av aktiv oro

 • "Lägg dig inte i en gryta"
 • "Han är svettig om tentor"
  synonym:
 • fret
 • ,
 • gryta
 • ,
 • svettas
 • ,
 • lödder
 • ,
 • vissna

3. A workman who puts up laths

  synonym:
 • lather

3. En arbetare som sätter upp ribbor

  synonym:
 • lödder

4. The foam resulting from excessive sweating (as on a horse)

  synonym:
 • lather

4. Skummet till följd av överdriven svettning (som på en häst)

  synonym:
 • lödder

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Slå hårt med en piska eller spö

 • "Läraren piskade ofta eleverna"
 • "Barnen var svårt trunkna"
  synonym:
 • pisk
 • ,
 • välta
 • ,
 • piska
 • ,
 • lödder
 • ,
 • frans
 • ,
 • hugga
 • ,
 • rem
 • ,
 • tappa

2. Form a lather

 • "The shaving cream lathered"
  synonym:
 • lather

2. Forma ett lödder

 • "Rakkrämen svarvad"
  synonym:
 • lödder

3. Exude sweat or lather

 • "This unfit horse lathers easily"
  synonym:
 • lather

3. Utsöndra svett eller lödder

 • "Denna olämpliga häst löddrar lätt"
  synonym:
 • lödder

4. Rub soap all over, usually with the purpose of cleaning

  synonym:
 • soap
 • ,
 • lather

4. Gnugga tvål överallt, vanligtvis i syfte att rengöra

  synonym:
 • tvål
 • ,
 • lödder