Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lark" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lärka" till svenska språket

EnglishSwedish

Lark

[Lärka]
/lɑrk/

noun

1. North american songbirds having a yellow breast

  synonym:
 • meadowlark
 • ,
 • lark

1. Nordamerikanska sångfåglar med gult bröst

  synonym:
 • ängspiplärka
 • ,
 • lärka

2. A songbird that lives mainly on the ground in open country

 • Has streaky brown plumage
  synonym:
 • pipit
 • ,
 • titlark
 • ,
 • lark

2. En sångfågel som huvudsakligen lever på marken i öppet land

 • Har strimmig brun fjäderdräkt
  synonym:
 • pipare
 • ,
 • titlärka
 • ,
 • lärka

3. Any of numerous predominantly old world birds noted for their singing

  synonym:
 • lark

3. Någon av många övervägande gamla världens fåglar kända för sin sång

  synonym:
 • lärka

4. Any carefree episode

  synonym:
 • escapade
 • ,
 • lark

4. Någon bekymmersfri episod

  synonym:
 • eskapad
 • ,
 • lärka

verb

1. Play boisterously

 • "The children frolicked in the garden"
 • "The gamboling lambs in the meadows"
 • "The toddlers romped in the playroom"
  synonym:
 • frolic
 • ,
 • lark
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylark
 • ,
 • disport
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • romp
 • ,
 • run around
 • ,
 • lark about

1. Spela bullrigt

 • "Barnen lekte i trädgården"
 • "De gambolande lammen på ängarna"
 • "Småbarnen lekte i lekrummet"
  synonym:
 • upptåg
 • ,
 • lärka
 • ,
 • rollick
 • ,
 • skylärka
 • ,
 • disportera
 • ,
 • sport
 • ,
 • cavort
 • ,
 • gambol
 • ,
 • frisk
 • ,
 • stoja
 • ,
 • springa runt
 • ,
 • lärka om