Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "largo" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "largo" till svenska språket

EnglishSwedish

Largo

[Largo]
/lɑrgoʊ/

noun

1. (music) a composition or passage that is to be performed in a slow and dignified manner

  synonym:
 • largo

1. (musik) en komposition eller passage som ska framföras på ett långsamt och värdigt sätt

  synonym:
 • largo

adjective

1. Very slow in tempo and broad in manner

  synonym:
 • largo

1. Mycket långsamt i tempo och brett till sättet

  synonym:
 • largo

adverb

1. Slowly and broadly

  synonym:
 • largo

1. Långsamt och brett

  synonym:
 • largo