Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ladle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skänk" till svenska språket

EnglishSwedish

Ladle

[Slev]
/ledəl/

noun

1. A spoon-shaped vessel with a long handle

 • Frequently used to transfer liquids from one container to another
  synonym:
 • ladle

1. Ett skedformat kärl med långt handtag

 • Används ofta för att överföra vätskor från en behållare till en annan
  synonym:
 • slev

verb

1. Put (a liquid) into a container by means of a ladle

 • "Ladle soup into the bowl"
  synonym:
 • ladle

1. Lägg (en vätska) i en behållare med hjälp av en skänk

 • "Sladda soppa i skålen"
  synonym:
 • slev

2. Remove with or as if with a ladle

 • "Ladle the water out of the bowl"
  synonym:
 • ladle
 • ,
 • lade
 • ,
 • laden

2. Ta bort med eller som med en slev

 • "Ladda ut vattnet ur skålen"
  synonym:
 • slev
 • ,
 • lade
 • ,
 • lastad