Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "knowing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vetande" till svenska språket

EnglishSwedish

Knowing

[Att veta]
/noʊɪŋ/

noun

1. A clear and certain mental apprehension

  synonym:
 • knowing

1. En klar och säker mental oro

  synonym:
 • vetskap

adjective

1. Evidencing the possession of inside information

  synonym:
 • knowing
 • ,
 • wise(p)
 • ,
 • wise to(p)

1. Bevisar innehav av insiderinformation

  synonym:
 • vetskap
 • ,
 • wise(p)
 • ,
 • klokt att(p)

2. Characterized by conscious design or purpose

 • "Intentional damage"
 • "A knowing attempt to defraud"
 • "A willful waste of time"
  synonym:
 • intentional
 • ,
 • knowing

2. Kännetecknas av medveten design eller syfte

 • "Avsiktlig skada"
 • "Ett medvetet försök att lura"
 • "Ett medvetet slöseri med tid"
  synonym:
 • avsiktlig
 • ,
 • vetskap

3. Alert and fully informed

 • "A knowing collector of rare books"
 • "Surprisingly knowledgeable about what was going on"
  synonym:
 • knowledgeable
 • ,
 • knowing

3. Alert och fullt informerad

 • "En kunnig samlare av sällsynta böcker"
 • "Förvånansvärt kunnig om vad som pågick"
  synonym:
 • kunnig
 • ,
 • vetskap

4. Highly educated

 • Having extensive information or understanding
 • "Knowing instructors"
 • "A knowledgeable critic"
 • "A knowledgeable audience"
  synonym:
 • knowing
 • ,
 • knowledgeable
 • ,
 • learned
 • ,
 • lettered
 • ,
 • well-educated
 • ,
 • well-read

4. Högutbildad

 • Att ha omfattande information eller förståelse
 • "Vetande instruktörer"
 • "En kunnig kritiker"
 • "En kunnig publik"
  synonym:
 • vetskap
 • ,
 • kunnig
 • ,
 • lärt
 • ,
 • bokstäver
 • ,
 • välutbildad
 • ,
 • välläst

Examples of using

Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Kan han simma? Säker! Tom var den bästa simmaren i vår klass, och när jag kände honom tror jag inte att han tappade lite av sin skicklighet.
Without knowing what may happen tomorrow, I live in permanent fear.
Utan att veta vad som kan hända imorgon lever jag i permanent rädsla.
I felt afraid of being left alone, and for three whole days I wandered about the town in profound dejection, not knowing what to do with myself.
Jag kände mig rädd för att bli lämnad ensam, och i tre hela dagar vandrade jag omkring i staden i djup nedstämdhet, utan att veta vad jag skulle göra med mig själv.