Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kindly" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vänligt" till svenska språket

EnglishSwedish

Kindly

[Snällt]
/kaɪndli/

adjective

1. Showing or motivated by sympathy and understanding and generosity

 • "Was charitable in his opinions of others"
 • "Kindly criticism"
 • "A kindly act"
 • "Sympathetic words"
 • "A large-hearted mentor"
  synonym:
 • charitable
 • ,
 • benevolent
 • ,
 • kindly
 • ,
 • sympathetic
 • ,
 • good-hearted
 • ,
 • openhearted
 • ,
 • large-hearted

1. Att visa eller motiveras av sympati och förståelse och generositet

 • "Var välgörande i sina andras åsikter"
 • "Vänlig kritik"
 • "En vänlig handling"
 • "Sympatiska ord"
 • "En storhjärtad mentor"
  synonym:
 • välgörande
 • ,
 • välvillig
 • ,
 • vänligt
 • ,
 • sympatisk
 • ,
 • godhjärtad
 • ,
 • öppenhjärtig
 • ,
 • storhjärtad

2. Pleasant and agreeable

 • "A kindly climate"
 • "Kindly breeze"
  synonym:
 • kindly

2. Trevlig och behaglig

 • "Ett vänligt klimat"
 • "Snäll bris"
  synonym:
 • vänligt

adverb

1. In a kind manner or out of kindness

 • "He spoke kindly to the boy"
 • "She kindly overlooked the mistake"
  synonym:
 • kindly

1. På ett vänligt sätt eller av vänlighet

 • "Han talade vänligt till pojken"
 • "Hon förbisåg vänligt misstaget"
  synonym:
 • vänligt

Examples of using

You will be treated kindly.
Du kommer att bli vänligt behandlad.
She kindly listened to my request.
Hon lyssnade vänligt på min begäran.
He kindly answered the question.
Han svarade vänligt på frågan.