Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kickoff" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kickoff" till svenska språket

EnglishSwedish

Kickoff

[Avspark]
/kɪkɔf/

noun

1. (football) a kick from the center of the field to start a football game or to resume it after a score

  synonym:
 • kickoff

1. (fotboll) en spark från mitten av planen för att starta en fotbollsmatch eller för att återuppta den efter en poäng

  synonym:
 • avspark

2. The time at which something is supposed to begin

 • "They got an early start"
 • "She knew from the get-go that he was the man for her"
  synonym:
 • beginning
 • ,
 • commencement
 • ,
 • first
 • ,
 • outset
 • ,
 • get-go
 • ,
 • start
 • ,
 • kickoff
 • ,
 • starting time
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

2. Den tid då något ska börja

 • "De fick en tidig start"
 • "Hon visste från början att han var mannen för henne"
  synonym:
 • början
 • ,
 • först
 • ,
 • ,
 • börja
 • ,
 • avspark
 • ,
 • starttid
 • ,
 • showtime
 • ,
 • offset

3. A start given to contestants

 • "I was there with my parents at the kickoff"
  synonym:
 • kickoff
 • ,
 • send-off
 • ,
 • start-off

3. En start som ges till tävlande

 • "Jag var där med mina föräldrar vid avspark"
  synonym:
 • avspark
 • ,
 • skicka iväg
 • ,
 • start-off