Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kernel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "kärna" till svenska språket

EnglishSwedish

Kernel

[Kärna]
/kərnəl/

noun

1. The inner and usually edible part of a seed or grain or nut or fruit stone

 • "Black walnut kernels are difficult to get out of the shell"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • meat

1. Den inre och vanligtvis ätbara delen av ett frö eller säd eller nöt eller fruktsten

 • "Svarta valnötskärnor är svåra att få ut ur skalet"
  synonym:
 • kärna
 • ,
 • kött

2. A single whole grain of a cereal

 • "A kernel of corn"
  synonym:
 • kernel

2. Ett enda fullkorn av en spannmål

 • "En kärna av majs"
  synonym:
 • kärna

3. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

3. Den mest utvalda eller viktigaste eller viktigaste delen av någon idé eller upplevelse

 • "Innehållet i åklagarens argument"
 • "Det republikanska partiets hjärta och själ"
 • "Nubben i historien"
  synonym:
 • kärna
 • ,
 • ämne
 • ,
 • centrum
 • ,
 • essens
 • ,
 • kärnan
 • ,
 • hjärta
 • ,
 • hjärta och själ
 • ,
 • innerlighet
 • ,
 • märg
 • ,
 • kött
 • ,
 • nubba
 • ,
 • summa
 • ,
 • nitty-gritty

Examples of using

There could be a kernel of truth behind this legend.
Det kan finnas en kärna av sanning bakom denna legend.
The Linux kernel is monolithic.
Linuxkärnan är monolitisk.
I got a great kernel panic a day or two ago.
Jag fick en fantastisk kärnpanik för en dag eller två sedan.