Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "keeping" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hålla" till svenska språket

EnglishSwedish

Keeping

[Håller]
/kipɪŋ/

noun

1. Conformity or harmony

 • "His behavior was not in keeping with the occasion"
  synonym:
 • keeping

1. Konformitet eller harmoni

 • "Hans beteende var inte i linje med tillfället"
  synonym:
 • behålla

2. The responsibility of a guardian or keeper

 • "He left his car in my keeping"
  synonym:
 • guardianship
 • ,
 • keeping
 • ,
 • safekeeping

2. En vårdnadshavares eller djurhållares ansvar

 • "Han lämnade sin bil i min förvaring"
  synonym:
 • förmyndarskap
 • ,
 • behålla
 • ,
 • förvaring

3. The act of retaining something

  synonym:
 • retention
 • ,
 • keeping
 • ,
 • holding

3. Handlingen att behålla något

  synonym:
 • kvarhållande
 • ,
 • behålla
 • ,
 • hållning

Examples of using

Did you have any trouble keeping up with the others?
Hade du några problem med att hänga med de andra?
I’m keeping my diary on Google+ so that no one reads it.
Jag för min dagbok på Google+ så att ingen läser den.
I'm sorry for keeping you waiting.
Jag är ledsen för att jag lät dig vänta.