Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "keen" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "keen" till svenska språket

EnglishSwedish

Keen

[Keen]
/kin/

noun

1. A funeral lament sung with loud wailing

  synonym:
 • keen

1. En begravningsklagomål som sjungs med högt klagan

  synonym:
 • angelägen

verb

1. Express grief verbally

 • "We lamented the death of the child"
  synonym:
 • lament
 • ,
 • keen

1. Uttrycka sorg verbalt

 • "Vi beklagade barnets död"
  synonym:
 • beklaga
 • ,
 • angelägen

adjective

1. Having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions

 • "An acute observer of politics and politicians"
 • "Incisive comments"
 • "Icy knifelike reasoning"
 • "As sharp and incisive as the stroke of a fang"
 • "Penetrating insight"
 • "Frequent penetrative observations"
  synonym:
 • acute
 • ,
 • discriminating
 • ,
 • incisive
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • penetrating
 • ,
 • penetrative
 • ,
 • piercing
 • ,
 • sharp

1. Att ha eller visa förmåga att känna igen eller dra fina distinktioner

 • "En akut observatör av politik och politiker"
 • "Incisiva kommentarer"
 • "Isigt knivliknande resonemang"
 • "Lika skarp och skarp som ett huggtandslag"
 • "Penetrerande insikt"
 • "Frekventa penetrerande observationer"
  synonym:
 • akut
 • ,
 • diskriminerande
 • ,
 • skarp
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • knivliknande
 • ,
 • genomträngande
 • ,
 • penetrativ
 • ,
 • piercing

2. Intense or sharp

 • "Suffered exquisite pain"
 • "Felt exquisite pleasure"
  synonym:
 • exquisite
 • ,
 • keen

2. Intensiv eller skarp

 • "Led utsökta smärta"
 • "Kände utsökt nöje"
  synonym:
 • utsökt
 • ,
 • angelägen

3. Very good

 • "He did a bully job"
 • "A neat sports car"
 • "Had a great time at the party"
 • "You look simply smashing"
  synonym:
 • bang-up
 • ,
 • bully
 • ,
 • corking
 • ,
 • cracking
 • ,
 • dandy
 • ,
 • great
 • ,
 • groovy
 • ,
 • keen
 • ,
 • neat
 • ,
 • nifty
 • ,
 • not bad(p)
 • ,
 • peachy
 • ,
 • slap-up
 • ,
 • swell
 • ,
 • smashing

3. Väldigt bra

 • "Han gjorde ett mobbningsjobb"
 • "En snygg sportbil"
 • "Hade en fantastisk tid på festen"
 • "Du ser helt enkelt smashing ut"
  synonym:
 • smäll
 • ,
 • mobbare
 • ,
 • korkning
 • ,
 • sprickbildning
 • ,
 • dandy
 • ,
 • jättebra
 • ,
 • groovy
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • snyggt
 • ,
 • snygg
 • ,
 • inte dåligt(p)
 • ,
 • persika
 • ,
 • smälla upp
 • ,
 • svälla
 • ,
 • smashing

4. Painful as if caused by a sharp instrument

 • "A cutting wind"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike cold"
 • "Piercing knifelike pains"
 • "Piercing cold"
 • "Piercing criticism"
 • "A stabbing pain"
 • "Lancinating pain"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • piercing
 • ,
 • stabbing
 • ,
 • lancinate
 • ,
 • lancinating

4. Smärtsamt som om det orsakats av ett vasst instrument

 • "En skärande vind"
 • "Ivriga vindar"
 • "Knivliknande kyla"
 • "Genomträngande knivliknande smärtor"
 • "Genomträngande kyla"
 • "Genomträngande kritik"
 • "En stickande smärta"
 • "Lancinerande smärta"
  synonym:
 • skärning
 • ,
 • angelägen
 • ,
 • knivliknande
 • ,
 • piercing
 • ,
 • knivhugg
 • ,
 • lancinera
 • ,
 • lanserande

5. Having a sharp cutting edge or point

 • "A keen blade"
  synonym:
 • keen

5. Har en skarp skäregg eller spets

 • "Ett skarpt blad"
  synonym:
 • angelägen

Examples of using

He's keen on sports.
Han är sugen på sport.
Are you very keen about going with them?
R du väldigt sugen på att följa med dem?
Flies have a keen sense of smell for decaying matter.
Flugor har ett starkt luktsinne för ruttnande materia.