Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "justification" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "motivering" till svenska språket

EnglishSwedish

Justification

[Motivering]
/ʤəstəfəkeʃən/

noun

1. Something (such as a fact or circumstance) that shows an action to be reasonable or necessary

 • "He considered misrule a justification for revolution"
  synonym:
 • justification

1. Något (som ett faktum eller en omständighet) som visar att en handling är rimlig eller nödvändig

 • "Han ansåg att vanstyre var en motivering för revolution"
  synonym:
 • motivering

2. A statement in explanation of some action or belief

  synonym:
 • justification

2. Ett uttalande som förklaring till någon handling eller övertygelse

  synonym:
 • motivering

3. The act of defending or explaining or making excuses for by reasoning

 • "The justification of barbarous means by holy ends"- h.j.muller
  synonym:
 • justification

3. Handlingen att försvara eller förklara eller komma med ursäkter för genom resonemang

 • "Rättfärdiggörelsen av barbariska medel genom heliga mål" - hjmuller
  synonym:
 • motivering

Examples of using

Their pseudo-scientific rhetoric serves as justification for America's imperialist foreign policy.
Deras pseudovetenskapliga retorik tjänar som motivering för USA:s imperialistiska utrikespolitik.