Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jumpy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jumpy" till svenska språket

EnglishSwedish

Jumpy

[Hoppig]
/ʤəmpi/

adjective

1. Being in a tense state

  synonym:
 • edgy
 • ,
 • high-strung
 • ,
 • highly strung
 • ,
 • jittery
 • ,
 • jumpy
 • ,
 • nervy
 • ,
 • overstrung
 • ,
 • restive
 • ,
 • uptight

1. Att vara i ett spänt tillstånd

  synonym:
 • edgy
 • ,
 • högspänd
 • ,
 • högt uppspänd
 • ,
 • nervös
 • ,
 • hoppig
 • ,
 • överansträngd
 • ,
 • vilsam
 • ,
 • spänd

2. Causing or characterized by jolts and irregular movements

 • "A rough ride"
  synonym:
 • rough
 • ,
 • rocky
 • ,
 • bumpy
 • ,
 • jolty
 • ,
 • jolting
 • ,
 • jumpy

2. Orsakar eller kännetecknas av skakningar och oregelbundna rörelser

 • "En tuff åktur"
  synonym:
 • grov
 • ,
 • stenig
 • ,
 • ojämn
 • ,
 • jolty
 • ,
 • skakar
 • ,
 • hoppig

Examples of using

Why are you so jumpy?
Varför är du så hoppig?