Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jibe" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jibe" till svenska språket

EnglishSwedish

Jibe

[Gipp]
/ʤaɪb/

noun

1. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

1. En aggressiv kommentar riktad mot en person som en missil och avsedd att ha en talande effekt

 • "Hans avskedsskott var `drop dead'"
 • "Hon kastade skaft av sarkasm"
 • "Hon gräver på mig varje chans hon får"
  synonym:
 • skott
 • ,
 • axel
 • ,
 • slam
 • ,
 • gräva
 • ,
 • hulling
 • ,
 • gipp
 • ,
 • gibe

verb

1. Be compatible, similar or consistent

 • Coincide in their characteristics
 • "The two stories don't agree in many details"
 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "The suspect's fingerprints don't match those on the gun"
  synonym:
 • match
 • ,
 • fit
 • ,
 • correspond
 • ,
 • check
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe
 • ,
 • tally
 • ,
 • agree

1. Vara kompatibel, liknande eller konsekvent

 • Sammanfalla i deras egenskaper
 • "De två berättelserna stämmer inte överens i många detaljer"
 • "Handstilen kollar med signaturen på checken"
 • "Den misstänktes fingeravtryck stämmer inte överens med dem på pistolen"
  synonym:
 • match
 • ,
 • passa
 • ,
 • motsvara
 • ,
 • kontrollera
 • ,
 • gipp
 • ,
 • gibe
 • ,
 • räkna
 • ,
 • instämmer

2. Shift from one side of the ship to the other

 • "The sail jibbed wildly"
  synonym:
 • jibe
 • ,
 • gybe
 • ,
 • jib
 • ,
 • change course

2. Växla från ena sidan av fartyget till den andra

 • "Seglet jibbade vilt"
  synonym:
 • gipp
 • ,
 • fock
 • ,
 • byt kurs