Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "japan" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "japan" till svenska språket

EnglishSwedish

Japan

[Japan]
/ʤəpæn/

noun

1. A string of more than 3,000 islands to the east of asia extending 1,300 miles between the sea of japan and the western pacific ocean

  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Japanese Islands
 • ,
 • Japanese Archipelago

1. En rad med mer än 3 000 öar öster om asien som sträcker sig 1 300 miles mellan japanska havet och västra stilla havet

  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Japanska öarna
 • ,
 • Japanska skärgården

2. A constitutional monarchy occupying the japanese archipelago

 • A world leader in electronics and automobile manufacture and ship building
  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Nippon
 • ,
 • Nihon

2. En konstitutionell monarki som ockuperar den japanska skärgården

 • Världsledande inom elektronik- och biltillverkning och skeppsbyggnad
  synonym:
 • Japan
 • ,
 • Nippon
 • ,
 • Nihon

3. Lacquerware decorated and varnished in the japanese manner with a glossy durable black lacquer

  synonym:
 • japan

3. Lackvaror dekorerade och lackerade på japanskt sätt med en blank slitstark svart lack

  synonym:
 • japan

4. Lacquer with a durable glossy black finish, originally from the orient

  synonym:
 • japan

4. Lack med slitstark blank svart finish, ursprungligen från orienten

  synonym:
 • japan

verb

1. Coat with a lacquer, as done in japan

  synonym:
 • japan

1. Kappa med lack, som gjort i japan

  synonym:
 • japan