Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irritating" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "irriterande" till svenska språket

EnglishSwedish

Irritating

[Irriterande]
/ɪrətetɪŋ/

adjective

1. Causing irritation or annoyance

 • "Tapping an annoying rhythm on his glass with his fork"
 • "Aircraft noise is particularly bothersome near the airport"
 • "Found it galling to have to ask permission"
 • "An irritating delay"
 • "Nettlesome paperwork"
 • "A pesky mosquito"
 • "Swarms of pestering gnats"
 • "A plaguey newfangled safety catch"
 • "A teasing and persistent thought annoyed him"
 • "A vexatious child"
 • "It is vexing to have to admit you are wrong"
  synonym:
 • annoying
 • ,
 • bothersome
 • ,
 • galling
 • ,
 • irritating
 • ,
 • nettlesome
 • ,
 • pesky
 • ,
 • pestering
 • ,
 • pestiferous
 • ,
 • plaguy
 • ,
 • plaguey
 • ,
 • teasing
 • ,
 • vexatious
 • ,
 • vexing

1. Orsakar irritation eller irritation

 • "Att knacka en irriterande rytm på hans glas med sin gaffel"
 • "Flygplansbuller är särskilt besvärande nära flygplatsen"
 • "Fann det förfärligt att behöva fråga om lov"
 • "En irriterande fördröjning"
 • "Nättlingvis pappersarbete"
 • "En irriterande mygga"
 • "Svärmar av tjatande knott"
 • "En pestlig nymodig säkerhetsfångst"
 • "En retsam och ihärdig tanke irriterade honom"
 • "Ett irriterande barn"
 • "Det är irriterande att behöva erkänna att du har fel"
  synonym:
 • irriterande
 • ,
 • besvärande
 • ,
 • galande
 • ,
 • nässlös
 • ,
 • tjafsande
 • ,
 • skadedjur
 • ,
 • plåga
 • ,
 • plågsamt
 • ,
 • retas

2. (used of physical stimuli) serving to stimulate or excite

 • "An irritative agent"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • irritative

2. (används av fysiska stimuli) som tjänar till att stimulera eller excitera

 • "Ett irriterande medel"
  synonym:
 • irriterande

3. Causing physical discomfort

 • "Bites of black flies are more than irritating
 • They can be very painful"
  synonym:
 • irritating
 • ,
 • painful

3. Orsakar fysiskt obehag

 • "Bett av svarta flugor är mer än irriterande
 • De kan vara väldigt smärtsamma"
  synonym:
 • irriterande
 • ,
 • smärtsam

Examples of using

I have to -- oh God oh great -- remember such a string of numbers, great famous Archimedes, help the suffering, give him the power, let him recite by heart those famous, and yet for us irritating, ah, numbers of Ludolph!
Jag måste - åh Gud åh stor - minnas en sådan rad siffror, stora berömda Arkimedes, hjälpa lidandet, ge honom kraften, låt honom recitera utantill de berömda, och ändå för oss irriterande, ah, antal Ludolph!