Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irresistible" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oemotståndlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Irresistible

[Oemotståndlig]
/ɪrɪzɪstəbəl/

adjective

1. Impossible to resist

 • Overpowering
 • "Irresistible (or resistless) impulses"
 • "What happens when an irresistible force meets an immovable object?"
  synonym:
 • irresistible
 • ,
 • resistless

1. Omöjligt att motstå

 • Överväldigande
 • "Oemotståndliga (eller motståndslösa) impulser"
 • "Vad händer när en oemotståndlig kraft möter ett orörligt föremål?"
  synonym:
 • oemotståndlig
 • ,
 • motståndslös

2. Overpoweringly attractive

 • "Irresistible beauty"
  synonym:
 • irresistible

2. Överväldigande attraktiv

 • "Oemotståndlig skönhet"
  synonym:
 • oemotståndlig

Examples of using

I find you irresistible.
Jag tycker att du är oemotståndlig.
The urge to brag on his recent successes was irresistible.
Lusten att skryta med sina senaste framgångar var oemotståndlig.
The Dodgers went on winning with irresistible force.
Dodgers fortsatte att vinna med oemotståndlig kraft.