Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "irregularity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oegentlighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Irregularity

[Oegentlighet]
/ɪrɛgjəlɛrəti/

noun

1. Behavior that breaches the rule or etiquette or custom or morality

  synonym:
 • abnormality
 • ,
 • irregularity

1. Beteende som bryter mot regeln eller etiketten eller seden eller moralen

  synonym:
 • abnormitet
 • ,
 • oegentlighet

2. Not characterized by a fixed principle or rate

 • At irregular intervals
  synonym:
 • irregularity
 • ,
 • unregularity

2. Inte kännetecknas av en fast princip eller kurs

 • Med oregelbundna mellanrum
  synonym:
 • oegentlighet
 • ,
 • oregelbundenhet

3. An irregular asymmetry in shape

 • An irregular spatial pattern
  synonym:
 • irregularity
 • ,
 • geometrical irregularity

3. En oregelbunden asymmetri i formen

 • Ett oregelbundet rumsmönster
  synonym:
 • oegentlighet
 • ,
 • geometrisk oregelbundenhet

4. Irregular and infrequent or difficult evacuation of the bowels

 • Can be a symptom of intestinal obstruction or diverticulitis
  synonym:
 • constipation
 • ,
 • irregularity

4. Oregelbunden och sällsynt eller svår evakuering av tarmarna

 • Kan vara ett symptom på tarmobstruktion eller divertikulit
  synonym:
 • förstoppning
 • ,
 • oegentlighet