Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "involved" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "involverad" i svenska språket

EnglishSwedish

Involved

[Inblandad]
/ɪnvɑlvd/

adjective

1. Connected by participation or association or use

 • "We accomplished nothing, simply because of the large number of people involved"
 • "The problems involved"
 • "The involved muscles"
 • "I don't want to get involved"
 • "Everyone involved in the bribery case has been identified"
  synonym:
 • involved

1. Sammankopplat genom deltagande eller förening eller användning

 • "Vi åstadkom ingenting, helt enkelt på grund av det stora antalet inblandade"
 • "Problemen inblandade"
 • "De inblandade musklerna"
 • "Jag vill inte lägga mig i"
 • "Alla inblandade i mutfallet har identifierats"
  synonym:
 • inblandad

2. Entangled or hindered as if e.g. in mire

 • "The difficulties in which the question is involved"
 • "Brilliant leadership mired in details and confusion"
  synonym:
 • involved
 • ,
 • mired

2. Intrasslad eller hindrad som t. ex. i myr

 • "De svårigheter som frågan handlar om"
 • "Briljant ledarskap fast i detaljer och förvirring"
  synonym:
 • inblandad
 • ,
 • fast

3. Emotionally involved

  synonym:
 • involved

3. Känslomässigt involverad

  synonym:
 • inblandad

4. Highly complex or intricate and occasionally devious

 • "The byzantine tax structure"
 • "Byzantine methods for holding on to his chairmanship"
 • "Convoluted legal language"
 • "Convoluted reasoning"
 • "The plot was too involved"
 • "A knotty problem"
 • "Got his way by labyrinthine maneuvering"
 • "Oh, what a tangled web we weave"- sir walter scott
 • "Tortuous legal procedures"
 • "Tortuous negotiations lasting for months"
  synonym:
 • Byzantine
 • ,
 • convoluted
 • ,
 • involved
 • ,
 • knotty
 • ,
 • tangled
 • ,
 • tortuous

4. Mycket komplex eller intrikat och ibland lurig

 • "Den bysantinska skattestrukturen"
 • "Bysantinska metoder för att hålla fast vid sitt ordförandeskap"
 • "Invecklat juridiskt språk"
 • "Invecklat resonemang"
 • "Intrigen var för inblandad"
 • "Ett knotigt problem"
 • "Fick sin väg genom labyrintisk manövrering"
 • "Åh, vilket trassligt nät vi väver" - sir walter scott
 • "Slingriga rättsliga förfaranden"
 • "Slingriga förhandlingar som varar i månader"
  synonym:
 • Bysantinskt
 • ,
 • invecklad
 • ,
 • inblandad
 • ,
 • knotig
 • ,
 • trasslig
 • ,
 • slingrande

5. Enveloped

 • "A castle involved in mist"
 • "The difficulties in which the question is involved"
  synonym:
 • involved

5. Omsluten

 • "Ett slott inblandat i dimma"
 • "De svårigheter som frågan handlar om"
  synonym:
 • inblandad

Examples of using

How could it happen all by itself? It seems someone's wicked design is involved here.
Hur kunde det hända helt av sig självt? Det verkar som om någons elaka design är inblandad här.
I'm afraid I'll have to disappoint you. I don't want to be involved in your conversation.
Jag är rädd att jag måste göra dig besviken. Jag vill inte vara med i ditt samtal.
Why did you get involved?
Varför engagerade du dig?