Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "invisible" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "osynlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Invisible

[Osynlig]
/ɪnvɪzəbəl/

adjective

1. Impossible or nearly impossible to see

 • Imperceptible by the eye
 • "The invisible man"
 • "Invisible rays"
 • "An invisible hinge"
 • "Invisible mending"
  synonym:
 • invisible
 • ,
 • unseeable

1. Omöjligt eller nästan omöjligt att se

 • Omärklig för ögat
 • "Den osynlige mannen"
 • "Osynliga strålar"
 • "Ett osynligt gångjärn"
 • "Osynlig lagning"
  synonym:
 • osynlig

2. Not prominent or readily noticeable

 • "He pushed the string through an inconspicuous hole"
 • "The invisible man"
  synonym:
 • inconspicuous
 • ,
 • invisible

2. Inte framträdande eller lätt märkbar

 • "Han tryckte snöret genom ett oansenligt hål"
 • "Den osynlige mannen"
  synonym:
 • oansenlig
 • ,
 • osynlig

Examples of using

Bacteria are invisible to the naked eye.
Bakterier är osynliga för blotta ögat.
There's always an invisible war for the future of native language.
Det finns alltid ett osynligt krig för modersmålets framtid.
Tom said he saw the invisible man today.
Tom sa att han såg den osynlige mannen idag.