Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "invest" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "investera" i svenska språket

EnglishSwedish

Invest

[Investera]
/ɪnvɛst/

verb

1. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

1. Gör en investering

 • "Sätt pengar i obligationer"
  synonym:
 • investera
 • ,
 • sätta
 • ,
 • begå
 • ,
 • plats

2. Give qualities or abilities to

  synonym:
 • endow
 • ,
 • indue
 • ,
 • gift
 • ,
 • empower
 • ,
 • invest
 • ,
 • endue

2. Ge egenskaper eller förmågor till

  synonym:
 • begåva
 • ,
 • indue
 • ,
 • gåva
 • ,
 • stärka
 • ,
 • investera
 • ,
 • endue

3. Furnish with power or authority

 • Of kings or emperors
  synonym:
 • invest
 • ,
 • clothe
 • ,
 • adorn

3. Förse med makt eller auktoritet

 • Av kungar eller kejsare
  synonym:
 • investera
 • ,
 • klädsel
 • ,
 • pryda

4. Provide with power and authority

 • "They vested the council with special rights"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • vest
 • ,
 • enthrone

4. Förse med makt och auktoritet

 • "De gav rådet särskilda rättigheter"
  synonym:
 • investera
 • ,
 • väst
 • ,
 • trona

5. Place ceremoniously or formally in an office or position

 • "There was a ceremony to induct the president of the academy"
  synonym:
 • induct
 • ,
 • invest
 • ,
 • seat

5. Placera ceremoniellt eller formellt på ett kontor eller en tjänst

 • "Det var en ceremoni för att inviga akademiens president"
  synonym:
 • inducera
 • ,
 • investera
 • ,
 • säte

Examples of using

How much money do you plan to invest in government bonds?
Hur mycket pengar planerar du att investera i statsobligationer?