Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "invalid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ogiltig" till svenska språket

EnglishSwedish

Invalid

[Ogiltig]
/ɪnvələd/

noun

1. Someone who is incapacitated by a chronic illness or injury

  synonym:
 • invalid
 • ,
 • shut-in

1. Någon som är arbetsoförmögen på grund av en kronisk sjukdom eller skada

  synonym:
 • ogiltig
 • ,
 • stänga in

verb

1. Force to retire, remove from active duty, as of firemen

  synonym:
 • invalid

1. Tvinga att gå i pension, ta bort från aktiv tjänst, från och med brandmän

  synonym:
 • ogiltig

2. Injure permanently

 • "He was disabled in a car accident"
  synonym:
 • disable
 • ,
 • invalid
 • ,
 • incapacitate
 • ,
 • handicap

2. Skada permanent

 • "Han blev handikappad i en bilolycka"
  synonym:
 • inaktivera
 • ,
 • ogiltig
 • ,
 • oförmögen
 • ,
 • handikapp

adjective

1. Having no cogency or legal force

 • "Invalid reasoning"
 • "An invalid driver's license"
  synonym:
 • invalid

1. Har ingen övertygelse eller rättskraft

 • "Ogiltigt resonemang"
 • "Ett ogiltigt körkort"
  synonym:
 • ogiltig

2. No longer valid

 • "The license is invalid"
  synonym:
 • invalid

2. Gäller inte längre

 • "Licensen är ogiltig"
  synonym:
 • ogiltig

Examples of using

Any alteration to this certificate renders it invalid and use of an altered certificate could constitute a criminal offence.
Varje ändring av detta certifikat gör det ogiltigt och användning av ett ändrat certifikat kan utgöra ett brott.
It's because of you that I'm an invalid.
Det är på grund av dig som jag är invalid.
The password you have entered is invalid.
Lösenordet du har angett är ogiltigt.