Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "introspective" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "introspektiv" till svenska språket

EnglishSwedish

Introspective

[Introspektiv]
/ɪntrəspɛktɪv/

adjective

1. Given to examining own sensory and perceptual experiences

  synonym:
 • introspective
 • ,
 • introverted
 • ,
 • self-examining

1. Ges till att undersöka egna sensoriska och perceptuella upplevelser

  synonym:
 • introspektiv
 • ,
 • introvert
 • ,
 • självrannsakan