Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intimacy" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "intimitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Intimacy

[Intimitet]
/ɪntəməsi/

noun

1. Close or warm friendship

 • "The absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy"
  synonym:
 • familiarity
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • closeness

1. Nära eller varm vänskap

 • "Frånvaron av staket skapade en mystisk intimitet där ingen kände till privatlivet"
  synonym:
 • förtrogenhet
 • ,
 • intimitet
 • ,
 • närhet

2. A usually secretive or illicit sexual relationship

  synonym:
 • affair
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • liaison
 • ,
 • involvement
 • ,
 • amour

2. Ett vanligtvis hemlighetsfullt eller olagligt sexuellt förhållande

  synonym:
 • affär
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimitet
 • ,
 • förbindelse
 • ,
 • engagemang
 • ,
 • amour

3. A feeling of being intimate and belonging together

 • "Their closeness grew as the night wore on"
  synonym:
 • closeness
 • ,
 • intimacy

3. En känsla av att vara intim och samhörighet

 • "Deras närhet växte allt eftersom natten led"
  synonym:
 • närhet
 • ,
 • intimitet

Examples of using

Their intimacy grew with the years.
Deras intimitet växte med åren.