Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intervene" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ingripa" till svenska språket

EnglishSwedish

Intervene

[Ingripa]
/ɪntərvin/

verb

1. Get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force

 • "Why did the u.s. not intervene earlier in ww ii?"
  synonym:
 • intervene
 • ,
 • step in
 • ,
 • interfere
 • ,
 • interpose

1. Engagera dig för att ändra eller hindra en handling, eller genom våld eller hot om våld

 • "Varför ingrep inte usa tidigare under andra världskriget?"
  synonym:
 • ingripa
 • ,
 • kliva in
 • ,
 • störa
 • ,
 • inskjuta

2. Be placed or located between other things or extend between spaces and events

 • "This interludes intervenes between the two movements"
 • "Eight days intervened"
  synonym:
 • intervene

2. Vara placerad eller placerad mellan annat eller sträcka sig mellan rum och evenemang

 • "Detta mellanspel ingriper mellan de två satserna"
 • "Åtta dagar ingrep"
  synonym:
 • ingripa

3. Occur between other event or between certain points of time

 • "The war intervened between the birth of her two children"
  synonym:
 • intervene

3. Inträffa mellan annan händelse eller mellan vissa tidpunkter

 • "Kriget ingrep mellan hennes två barns födelse"
  synonym:
 • ingripa

Examples of using

If you intervene, they will also intervene.
Om du ingriper kommer de också att ingripa.
Do not intervene in matters which do not concern you!
Ingrip inte i frågor som inte berör dig!