Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interrupt" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avbrott" till svenska språket

EnglishSwedish

Interrupt

[Avbryta]
/ɪntərəpt/

noun

1. A signal that temporarily stops the execution of a program so that another procedure can be carried out

  synonym:
 • interrupt

1. En signal som tillfälligt stoppar exekveringen av ett program så att en annan procedur kan utföras

  synonym:
 • avbryta

verb

1. Make a break in

 • "We interrupt the program for the following messages"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt
 • ,
 • break up
 • ,
 • cut off

1. Gör inbrott

 • "Vi avbryter programmet för följande meddelanden"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • störa
 • ,
 • bryta upp
 • ,
 • skära av

2. Destroy the peace or tranquility of

 • "Don't interrupt me when i'm reading"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disturb

2. Förstöra lugnet eller lugnet i

 • "Avbryt mig inte när jag läser"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • störa

3. Interfere in someone else's activity

 • "Please don't interrupt me while i'm on the phone"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt

3. Blanda dig i någon annans aktivitet

 • "Snälla avbryt mig inte medan jag pratar i telefon"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • störa

4. Terminate

 • "She interrupted her pregnancy"
 • "Break a lucky streak"
 • "Break the cycle of poverty"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • break

4. Avsluta

 • "Hon avbröt sin graviditet"
 • "Bryt en lycklig rad"
 • "Bryta fattigdomscykeln"
  synonym:
 • avbryta
 • ,
 • bryta

Examples of using

I didn't want to interrupt the discussion.
Jag ville inte avbryta diskussionen.
Did I interrupt something?
Avbröt jag något?
Please don't interrupt me, Tom.
Snälla, avbryt mig inte, Tom.