Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "interrogate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förhör" till svenska språket

EnglishSwedish

Interrogate

[Förhöra]
/ɪntɛrəget/

verb

1. Transmit (a signal) for setting off an appropriate response, as in telecommunication

  synonym:
 • interrogate

1. Sänd (en signal) för att sätta igång ett lämpligt svar, som vid telekommunikation

  synonym:
 • förhöra

2. Pose a series of questions to

 • "The suspect was questioned by the police"
 • "We questioned the survivor about the details of the explosion"
  synonym:
 • interrogate
 • ,
 • question

2. Ställ en rad frågor för att

 • "Den misstänkte förhördes av polisen"
 • "Vi frågade den överlevande om detaljerna kring explosionen"
  synonym:
 • förhöra
 • ,
 • fråga

Examples of using

He knows how to interrogate people.
Han vet hur man förhör folk.