Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intentional" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "avsiktlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Intentional

[Avsiktlig]
/ɪntɛnʃənəl/

adjective

1. Characterized by conscious design or purpose

 • "Intentional damage"
 • "A knowing attempt to defraud"
 • "A willful waste of time"
  synonym:
 • intentional
 • ,
 • knowing

1. Kännetecknas av medveten design eller syfte

 • "Avsiktlig skada"
 • "Ett medvetet försök att lura"
 • "Ett medvetet slöseri med tid"
  synonym:
 • avsiktlig
 • ,
 • vetskap

2. Done or made or performed with purpose and intent

 • "Style...is more than the deliberate and designed creation"- havelock ellis
 • "Games designed for all ages"
 • "Well-designed houses"
  synonym:
 • designed
 • ,
 • intentional

2. Gjort eller gjort eller utfört med syfte och avsikt

 • "Stil...är mer än den avsiktliga och designade skapelsen" - havelock ellis
 • "Spel designade för alla åldrar"
 • "Väldesignade hus"
  synonym:
 • designad
 • ,
 • avsiktlig

Examples of using

It wasn't intentional.
Det var inte avsiktligt.
His mistake was intentional.
Hans misstag var avsiktligt.
It wasn't intentional.
Det var inte avsiktligt.