Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intellect" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "intellekt" till svenska språket

EnglishSwedish

Intellect

[Intellekt]
/ɪntəlɛkt/

noun

1. Knowledge and intellectual ability

 • "He reads to improve his mind"
 • "He has a keen intellect"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • intellect

1. Kunskap och intellektuell förmåga

 • "Han läser för att förbättra sitt sinne"
 • "Han har ett skarpt intellekt"
  synonym:
 • sinne
 • ,
 • intellekt

2. The capacity for rational thought or inference or discrimination

 • "We are told that man is endowed with reason and capable of distinguishing good from evil"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • understanding
 • ,
 • intellect

2. Förmågan till rationellt tänkande eller slutledning eller diskriminering

 • "Vi får höra att människan är utrustad med förnuft och kapabel att skilja gott från ont"
  synonym:
 • anledning
 • ,
 • förståelse
 • ,
 • intellekt

3. A person who uses the mind creatively

  synonym:
 • intellectual
 • ,
 • intellect

3. En person som använder sinnet kreativt

  synonym:
 • intellektuell
 • ,
 • intellekt

Examples of using

The possession of intellect is what distinguishes us from wild animals.
Innehavet av intellekt är det som skiljer oss från vilda djur.
He is a man of intellect.
Han är en intellektets man.
Opinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
Åsikten bestäms i slutändan av känslorna, och inte av intellektet.