Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försäkra" till svenska språket

EnglishSwedish

Insure

[Försäkra]
/ɪnʃʊr/

verb

1. Be careful or certain to do something

 • Make certain of something
 • "He verified that the valves were closed"
 • "See that the curtains are closed"
 • "Control the quality of the product"
  synonym:
 • see
 • ,
 • check
 • ,
 • insure
 • ,
 • see to it
 • ,
 • ensure
 • ,
 • control
 • ,
 • ascertain
 • ,
 • assure

1. Var försiktig eller säker på att göra något

 • Försäkra dig om något
 • "Han verifierade att ventilerna var stängda"
 • "Se till att gardinerna är stängda"
 • "Kontrollera produktens kvalitet"
  synonym:
 • se
 • ,
 • kontrollera
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • se till det
 • ,
 • säkerställa
 • ,
 • kontroll
 • ,
 • fastställa

2. Make certain of

 • "This nest egg will ensure a nice retirement for us"
 • "Preparation will guarantee success!"
  synonym:
 • guarantee
 • ,
 • ensure
 • ,
 • insure
 • ,
 • assure
 • ,
 • secure

2. Göra säker på

 • "Det här boägget kommer att säkerställa en trevlig pension för oss"
 • "Förberedelser kommer att garantera framgång!"
  synonym:
 • garanti
 • ,
 • säkerställa
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • säker

3. Protect by insurance

 • "The insurance won't cover this"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • insure
 • ,
 • underwrite

3. Skydda genom försäkring

 • "Försäkringen täcker inte detta"
  synonym:
 • täcke
 • ,
 • försäkra
 • ,
 • garantera

4. Take out insurance for

  synonym:
 • insure

4. Teckna försäkring för

  synonym:
 • försäkra